E SvenstruPPe

Bladet opstod som skoleblad i 1977 med navnet “Orientering”, hurtigt blev man enige om at bladet skulle dække alle begivenheder i Svenstrup og omegn, der blev derfor udskrevet en konkurrence til et mere dækkende navn. E SvenstruPPe’ blev valgt. Snart efter start, kom E SvenstruPPe’ til at indeholde såvel Kirkebladet som som pensionisternes blad. Hvorefter begge disse blade blev stoppet.

E SvenstruPPe’ har siden starten kørt helt på frivillig arbejdsindsats, enkelte har været med helt fra starten. Bladet har altid været gratis, dog sendes der årligt en lille pose med bladet, hvor man kan indbetale et lille beløb til bladets drift. Dette har virket fint igennem alle årene.

Du kan evt. downloade Svenstrup avisen i PDF-format og se/udskrive. E SvenstruPPe’.
Kræver Acrobat Reader, som kan hentes her.

Der er desværre nogle der ikke kan læse avisen direkte på internet, i så fald kan man højre klikke udfor det nummer af avisen man ønsker at læse, og vælge Gem eller “save as”. Derefter kan dette nummer åbnes lokalt på ens computer.

Seneste nummer af E SvenstruPPe’ kan hentes her.

Ældre udgaver kan findes her.