Sankt-Hans-aften i Nørreskoven

Dato: 23. juni 2016
Sted: Festpladsen ved Nygård - Nørreskoven
I Svenstrup

Kom til hygge og bål – torsdag d. 23. juni 2016, kl. 18.30

Det fulde program kan ses i juni udgaven af E’Svenstruppe

Husk tæpper og feststole!